Даренията за борбата с COVID-19 стигнаха 14 млн.лв. - blagoevgrad.utre.bg

Даренията за борбата с COVID-19 стигнаха 14 млн.лв.

03 април 2020, 11:20 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    БДФ

    Все повече компании, фондации и хора даряват повече от веднъж

Над 90% от даренията са насочени към болници

За по-малко от три седмици от началото на извънредното положение в България фирми, фондации и отделни граждани дариха общо почти 14 млн.лева за борбата с COVID-19.
Общият обем дарени средства в пари и материали за борба с COVID-19 в България е 13,9 млн. лева.
За първите две седмици от обявяване на извънредното положение бяха дарени 5,3 млн. лева, а в последната седмица –  8,6 млн. лева.
Дарителите  са компании, физически лица, фондации, които даряват директно на болници, Министерството на здравеопазването и общини. Отделно фирми и граждани обединяват усилия в дарителски кампании.
Съотношението на дарените средства по източници спрямо общия обем се запазва в сравнение с анализа на дарителството на БДФ за първите 10 дни от извънредното положение. Наблюдава се лек ръст на даренията, направени в рамките на дарителски кампании, често на ниво община.
Запазва се тенденцията дарителите да предоставят средства за  апаратура, материали и консумативи, необходими за борбата с вируса. Над 90% от даренията са насочени към болници. Ако в началото на кризата даренията в по-голямата си част бяха насочвани директно  към националните болници, където се полагат грижи за заразените с вируса, то сега значима част от общия обем дарени средства е за общински здравни заведения или общински фондове.
Все повече компании, фондации и физически лица даряват повече от веднъж.
Увеличава се дарителската активност на местно ниво в полза на общински болници и социални институции.
Възникват потребности от подкрепа и все повече инициативи на местно ниво за всички уязвими групи хора в т.ч. самотноживеещи пенсионери, бездомни, деца, младежи и възрастни с увреждания, самотни родители и др.
Освен че се даряват пари и материали за болници, се разширяват подходите за оказване на помощ и проява на солидарност. Някои от тях са:
- „Да хакнем кризата в България“ – хакатон за събиране на идеи за справяне с кризата;
- инициатива на Американското посолство в България и фондация „Америка за България“ за предоставяне на парична помощ на физически лица, бизнес и неправителствени организации;
- онлайн платформа за набиране на доброволци Dobrovolets.bg;
- онлайн чат на Български червен кръст за първа психологическа помощ;
- денонощни консултации и подкрепа за жертви на домашно насилие на телефон 070040150 в рамките на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“;
- „Ще се справим заедно“ – инициатива за обмен на добри практики между неправителствени организации в социалния сектор и координирана доброволческа помощ на местно ниво.
На фона на голямата дарителска активност  на този етап извън фокуса на дарителското внимание остават важни проблеми, които възникват или се изострят в поради  кризата:
В уязвимите групи се увеличава рискът от изоставяне на деца поради бедност.
Заради продължителната домашна изолация расте броят на жените и децата, жертви на насилие.
Обострят се съществуващи и възникват нови психични разстройства.
Деца и възрастни с увреждания и постоянна нужда от рехабилитация са принудени да прекъснат лечението си;
Прекалено дълго се отлагат планови операции и лечения в чужбина.
Повишава се рискът за живота и здравето на бездомните хора.
Липсата на достатъчно технически средства и достъп до интернет на значителна част от учениците възпрепятства пълноценното им включване в дистанционното образование.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета