18 роми в Гърменска община започват работа - blagoevgrad.utre.bg

18 роми в Гърменска община започват работа

04 април 2020, 16:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Гърмен

Договорът с тях ще бъде сключен на 27.04.2020 г.

Община Гърмен стартира дейност по осигуряване на заетост на 18 лица от ромската общност, като част от изпълнението на проект  „Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен“ Мярка 10.
Проектът се финансирана 100% по оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9OP001-2.024  МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.
Целта на дейността е освен активно включване на представители на ромската общност в пазара на труда, и тяхното пълноценно участие в обществения живот. Договорът с новоназначените работници ще бъде сключен на 27.04.2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета