Авансови плащания започват за инвестиции в растениевъдството - blagoevgrad.utre.bg

Авансови плащания започват за инвестиции в растениевъдството

08 април 2020, 10:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    МЗХГ

    18 600 000 лева е одобреният бюджет

Те са по схемата "Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение да се даде възможност за авансово изплащане на част от държавната помощ по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.
Решението е на база предприети от МЗХГ и ДФ „Земеделие” комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от кризата във връзка с обявеното извънредно положение в Р България и по предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство”.
18 600 000 лева е одобреният бюджет за 2020 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 4 млн.лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.
Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил.лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане, съхранение, както и за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.
Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.
Държавен фонд „Земеделие“ е в процес на допълване на Указанията с процедура за авансово изплащане на определен процент от държавната помощ по схемата по прием 2020 г., които се очаква да  бъдат утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета