Производството на контейнерни фиданки в ЮЗДП напредва с бързи темпове - blagoevgrad.utre.bg

Производството на контейнерни фиданки в ЮЗДП напредва с бързи темпове

08 април 2020, 18:30 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ЮЗДП

  • Снимка:
    ЮЗДП

  • Снимка:
    ЮЗДП

От началото на годината в контейнери са засети близо 390 000 фиданки от 8 дървесни вида

Независимо от извънредното положение, производството на контейнерни фиданки за нуждите на Югозападното държавно предприятие в Държавния горски разсадник в с.Локорско продължава с бързи темпове. Работата включва обработка, почистване и сортиране на семена, пълнене на контейнери с почвен субстрат, засяване на семена, транспортиране и разполагане на засетите в контейнери в изградената оранжерия и площадките за покълване и отглеждане на фиданките.
От началото на 2020 г. към момента в контейнери са засети близо 390 000 фиданки от 8 дървесни вида: космат дъб - 319 668 бр., благун - 33 892 бр., зимен дъб - 2 548 бр., сребролистна липа - 17 920 бр., дървовидна хвойна - 6 748 бр., дива круша, черен бъз и черен бор.
През Седмицата на гората започва и напълно автоматизираното производство на иглолистни фиданки с използването на поточната линия, доставена по проекта на ЮЗДП с финансовата подкрепа на Програма LIFE 2016 на ЕК. При натоварване на максимален капацитет линията произвежда 720 иглолистни фиданки на минута, което позволява засяването на голям брой в кратки срокове. Общо към момента над 50% е изпълнението на плана за производство на фиданки за тази година, който предвижда 700 000 дръвчета.
Продължава и работата по залесяване на последните произведени през 2019 г. контейнерни фиданки по проект LIFEFORHAB. До момента са залесени общо 605 декара в Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП с цел възстановяването на гори, увредени от горски пожари, болести и вредители.
През 2020 г. ЮЗДП ще продължи да осигурява фиданки за природозащитни инициативи съвместно с неправителствени организации. За втора поредна година предприятието сключва договор с WWF България и ще предостави над 4000 дръвчета за възстановяването на крайречни местообитания по поречието на река Марица.
Тази пролет стартира и партньорство с Южноцентрално държавно предприятие - Смолян по почистване и обработка на семена за производството на фиданки. Има заявен интерес и от частни фирми за съвместна работа по производство на фиданки в разсадник Локорско.
В момента тече оценката на двата мащабни проекта за възстановяване на увредени от природни нарушения гори в Натура 2000 зони, подадени от ЮЗДП по Програма LIFE 2019 на ЕК. Проектите са разработени съвместно с WWF България и Североизточно държавно предприятие - Шумен, като успешно преминаха първата фаза на одобрение за финансиране по Програма LIFE. При успешна втора фаза от оценката ЮЗДП ще осигури финансиране за производство на фиданки и залесяване на нови 275 хектара увредени гори, като работата ще стартира в края на 2020 г.
Съвместно с редица научни, природозащитни и горскостопански организации, ЮЗДП участва и като партньор в два международни проекта за превенция и борба с горските пожари, които се очаква да бъдат финансирани по Програма Хоризонт 2020 на ЕК през тази година. Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета