Отварят зеленчуковия пазар в Гоце Делчев - blagoevgrad.utre.bg

Отварят зеленчуковия пазар в Гоце Делчев

09 април 2020, 19:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    МЗХГ

Пазарът ще се провежда само в понеделник и петък

От утре се възобновява провеждането на зеленчуков пазар в гр.Гоце Делчев. Пазарът ще се провежда само в понеделник и петък от 08.00 ч. до 16.00 ч. На зеленчуковия пазар се допускат земеделски производители за реализация на произведена от тях продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга тяхна готова продукция при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от разпространение на COVID-19.
Земеделските производители представят регистрационна карта за вписване в Регистъра на земеделските стопани и документ за произход на продукцията.
Управителят на „Общински пазари“ ЕООД да организира функционирането на зеленчуковия пазар, като осигури поставяне на ограждения, обозначаване на вход и изход за осигуряване на еднопосочно движение в рамките на пазара, при необходимост разделянето му на сектори; да се извършва дезинфекция два пъти дневно на площта на зеленчуковия пазар; поставяне на информационни табели за спазване на мерките; персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти; достатъчно място между отделните земеделски производители, за да не се допуска струпване на хора и спазвана на дистанция от минимум 2 м между продавачите и клиентите.
Задължително е ползването предпазни средства (маски и други) от продавачи и клиенти.
Продавачите трябва да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.
На видно място ще се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване трябва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета