Купувайте българското производство! - blagoevgrad.utre.bg

Купувайте българското производство!

09 април 2020, 19:36 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    МЗХГ

Желаещите производители могат да изпратят координати за връзка на имейл адрес

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува списък с български производители и преработвателни предприятия. Инициативата има за цел да улесни потребителите, като се дава възможност на директна доставка на пресни български продукти до адрес.
В списъка са събрани координатите на производители, регистрирани по Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Те произвеждат мляко и млечни продукти (кисело и прясно мляко, сирене, кашкавал, извара и масло), яйца, мед и обект за преработка на птиче, телешко и свинско месо.
Преработвателите, включени в списъка, обработват основни суровини от животински произход – кланици, месопреработватели, млекопреработватели и пакетажни за яйца.
Третата група производители предлагат плодове и зеленчуци, както и посевен и  посадъчен материал.
Всички селскостопански производители и преработватели, които вече са включени в списъка имат изискуемите регистрации по Закона за храните (ЗХ), където е приложимо - по Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на растенията (ЗЗР).
Бизнес операторите, които искат да бъдат включени в списъка, също трябва да имат регистрация по ЗХ и ЗВД. Производителите на посевен и посадъчен материал трябва да са регистрирани като производители или търговци по ЗЗР.
Желаещите могат да изпратят координати за връзка на имейл адрес a_popnikolova@bfsa.bg. Задължително е да бъде отбелязан регистрационният номер на обекта. Необходимо е да бъдат посочени име на фирмата, телефон, електронна поща, линк към сайта си (ако разполагат с такъв) и асортимент за потребителите.

Директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (9.4.2020г.)

Преработвателни предприятия за суровини от животински произход (9.4.2020г.)

Производители и търговци на плодове и зеленчуци (9.4.2020г.)

Производители и търговци с посевен и посадъчен материал (9.4.2020г.)Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета