МОСВ спира изгарянето на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол“ - blagoevgrad.utre.bg

МОСВ спира изгарянето на отпадъци в ТЕЦ "Бобов дол“

10 април 2020, 15:52 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    в. "Труд"

Наложена е принудителна административна мярка до отстраняване на несъответствията

Във връзка с разпореждане на Върховната административна прокуратура от 31.03.2020 г. и заповед на министъра на околната среда и водите от 6.04.2020 г. експерти от РИОСВ - Перник, РИОСВ - Враца, РИОСВ - София и РИОСВ - Стара Загора извършиха комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. Проверката включва изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци,  както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.
В резултат на проверката са установени нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство. Не отговаря на изискванията автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии. Не е извършено основно охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството. За останалите отпадъци не са съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване. Констатирано е неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, който следва да се използва единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация.  
Издадена е принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета