Пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще бъде само електронно - blagoevgrad.utre.bg

Пробното преброяване на населението и жилищния фонд ще бъде само електронно

14 април 2020, 16:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    НСИ

    Ще се проведе от 20 до 30 април

Ще бъде достъпно за цялата страна

Поради епидемиологичната обстановка в страната Централната комисия по преброяването на неприсъствена консултация реши пробното преброяване на населението и жилищния фонд да се проведе само чрез електронна преброителна карта. Електронното пробно преброяване на населението ще започне в 0.00 ч. на 20 април и ще приключи в 24.00 ч. на 30 април и ще бъде достъпно за цялата страна. Всеки български или чужд гражданин, пребиваващ обичайно на територията на страната, може да се регистрира в приложението за попълване на електронната преброителна карта и да преброи жилището, в което живее, и своето домакинство. Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност.
Попълването на преброителната карта ще е възможно само от територията на страната както чрез компютър, така и чрез преносими мобилни устройства по всяко време на денонощието в периода 20 - 30 април 2020 година.
На случаен принцип ще бъдат определени и домакинства, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за извадковите изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.
Образци на преброителните карти са достъпни и в момента на сайта на Преброяване 2021.
Целта на предстоящото пробно електронно преброяване е да се тества приложението за събиране на данни и да се прецени дали въпросите са разбираеми и правилно конструирани. След успешното попълване на електронната преброителна карта на потребителите ще бъде осигурена възможност за бележки, коментари и препоръки по отношение на дизайна, бързодействието и потребителската насоченост на приложението. Това ще спомогне да бъде подобрен инструментариумът за провеждането на същинското преброяване.
Националното преброяване на населението и жилищния фонд на територията на цялата страна ще се проведе през януари 2021 година.
Останете вкъщи! Пребройте се електронно!Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета