Нова група ‘‘Свободни демократи“ създадоха благоевградски общински съветници - blagoevgrad.utre.bg

Нова група ‘‘Свободни демократи“ създадоха благоевградски общински съветници

14 април 2020, 17:34 | blagoevgrad.utre.bg
 • Снимка:
  Община Благоевград

  Общинският съвет в Благоевград проведе редовна сесия

 • Снимка:
  Община Благоевград

 • Снимка:
  Община Благоевград

Начело на групата е Калоян Ханджийски

Общинският съвет в Благоевград проведе днес редовно заседание. Сесията се състоя от 10,30 часа в зала „Пейо Яворов“ при взети строги противоепидемични мерки и предварително разпределени места за присъстващите. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общинския съвет Андон Тодоров.

Председателят обяви, че са събрани средства от стартиралата дарителска кампания в края на изминалия месец, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и ще бъдат закупени предпазни костюми за Спешен център – Благоевград. Съветниците спазиха традицията и направиха подаръци на семействата на Ивайло Червилов и Благовест Стоицов, които наскоро станаха бащи.
Председателят Андон Тодоров съобщи, че е създадена нова четиричленна група с наименование ‘‘Свободни демократи“ начело с Калоян Ханджийски.

Съветаът отхвърли и не прие предложение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Благоевград.

Общинският съвет прие предложение относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата. Съветът след гласуване прие годишен финансов отчет и баланс за 2019 година на общинското търговско дружество „Благоевград Фест“ ЕООД.

Съветниците дадоха съгласие за освобождаване от заплащане на наемни вноски и концесионни плащания на наемателите и концесионерите на общински имоти и търговски обекти във връзка с извънредното положение в страната, свързано с разпространението на COVID – 19. Община Благоевград участва в организация за управление на Рило-Пирински туристически район.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград за 2020 година и План за действие на Община Благоевград за интегриране на ромите (2020-2022) гласува съветът.
Приет е и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Благоевград за 2021 година.
Съветниците приеха предложение за предоставяне под наем на общински поземлени имоти за временно депониране на земни маси за строителството на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1., обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.1, участък „Крупник – Кресна“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета