138 възрастни санданчани ще получават патронажна грижа - blagoevgrad.utre.bg

138 възрастни санданчани ще получават патронажна грижа

22 април 2020, 11:20 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    МТСП

Община Сандански подписа допълнително споразумение за финансиране

Община Сандански подписа Допълнително споразумение към Договор BG05M9OP001-2.040-0116-C01, Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, реализиран от Община Сандански, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Съгласно споразумението, в изпълнение на дейностите по Компонент 3, сътрудници ще изпълняват дейности за доставка на хранителни продукти, и продукти от първа необходимост, включително лекарства, закупени със средства на потребителите и заплащане на битови сметки, със средства на потребите.

На сътрудниците са осигурени лични предпазни и дезинфектиращи средства, а контактите с потребителите ще са сведени на минимум, с оглед спазване разпорежданията на здравните власти.

В дейността могат да бъдат включени 138 потребителя от община Сандански, които трябва да попадат в следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск, като „Възрастен в риск” е лице, което е:

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

За да се възползват от услугите, желаещите могат да заявят нуждата си на тел. 0882 050 113

Проектът е с продължителност 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета