Административен съд - Благоевград актуализира режима на работа - blagoevgrad.utre.bg

Административен съд - Благоевград актуализира режима на работа

15 май 2020, 10:20 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    АС Благоевград

    Започна разглеждането на всички дела

Спазва всички мерки за извънредната епидемична обстановка

Със заповед на председателя на Административен съд – Благоевград се регламентира достъпът до сградата на съда и режимът на работа, съгласно Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Административен съд – Благоевград започна разглеждането на всички дела при засилени противоепидемични мерки.
Запазва се ограниченият достъп на външни лица до сградата на съда. Допускат се граждани само с предпазни маска и ръкавици, след дезинфекция и след измерване на телесната температура. Достъпът до съда е разрешен само за страните по делата и техните адвокати, вещи лица, свидетели и лица, които посещават сградата за административни услуги.
Запазва се и въведената организация – всички административни услуги в Административен съд – Благоевград да се извършват на принципа на „едно гише“, в служба „Регистратура“. Служителите „на едно гише“ работят при стриктно спазване на мерките срещу разпространение на инфекцията COVID-19.
До официалното обявяване на отпадане на риска от зараза, се указва на страните по дела да предпочитат дистанционното извършване на справки – чрез телефон или имейл. Справка чрез физически достъп до делата е възможна след предварително уговорен час със служба „Съдебно деловодство“. По електронен път, по възмoжнocт, се opгaнизиpa и изпpaщaнeтo нa призовки и съдебни книжа.
Чрез сайта на съда, който е основен инструмент за публичност и информация, ще бъде предоставяна всяка информация, важна за граждани, страни по дела, адвокати и други професионални и съсловни организации. Сред специфичните мерки в условията на пандемия е осигуряването на публичност чрез своевременни справки чрез сайта на Административен съд – Благоевград за съдебните заседания по дела с обществен интерес. Административен съд – Благоевград, в синхрон с политиките на ВСС, се включва и в информационната кампания за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие.
Работата в Административен съд е организирана при стриктно спазване на мерките срещу разпространение на инфекцията, спазване на дистанция съгласно указанията на здравните органи и при непрекъснато ползване на осигурените предпазни средства.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета