Пазарът в Гоце Делчев вече работи - blagoevgrad.utre.bg

Пазарът в Гоце Делчев вече работи

20 май 2020, 18:31 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

Два пъти дневно ше дезинфектират площадките за стоки

Кметът на община Гоце Делчев издаде заповед, с която нарежда от днес да се възобнови провеждането на пазар в гр.Гоце Делчев при спазване на всички противоепидемични мерки. „Общински пазари“ ЕООД осигури следните условия за функционирането му:

1. Дезинфектиране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер);

2. Разполагане на стоки на маси и сергии - по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин;

3. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.

4. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

5. Оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишлен пазар;

6. Ограничаване със сигнална ленти на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар;

7. Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ да работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски от търговци и потребители и Осигуряване на дезинфектанти на входа;

8. Контрол на входа по отношение броя на лицата, недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,50 метра;

9. Поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски от търговци и потребители.

ІІ. Условията за функциониране на пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета