Приключи пролетното залесяване и в най-високите горски територии на ЮЗДП - blagoevgrad.utre.bg

Приключи пролетното залесяване и в най-високите горски територии на ЮЗДП

22 май 2020, 15:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ЮЗДП

    Нови 2 106 декара са засадени

Над 1 287 000 фиданки са засадени върху терени, пострадали от пожари, болести и вредители

Приключи пролетното залесяване и в най-високите горски територии на Югозападното държавно предприятие, разположени на над 1400 метра надморска височина.
Нови 2 106 декара са засадени в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. В най-южните поделения на предприятието, по поречията на реките Струма и Места, са извършени основно противоерозионни залесявания на близо 700 дка, както и попълване на 1, 2 и 3-годишни горски култури върху 633 дка.
И през 2020 г. приоритет са залесяванията, насочени към възстановяване на горски площи, пострадали от пожари, болести и вредители, както и на невъзобновени по естествен начин през последните три години.
Общо 1 287 800 семенищни фиданки и 15 796 тополови фиданки са използвани за пролетното залесяване и за попълване на новосъздадените горски култури на площ от 1727 декара. Предимство се дава на местните широколистни видове - дъб, бук, явор, липа, горскоплодни, които са и медоносни, а от иглолистните – бял бор, черен бор и смърч. На силно ерозирани и бедни терени, извън зони от мрежата Натура 2000, е използвана бяла акация за подпомагане на пчеларския сектор.
По-големи залесявания се извършени в териториалните поделения: Кресна-397 дка, Рилски манастир – 184 дка, Кюстендил – 150 дка, Невестино – 134 дка, както и в Осогово, Дупница и София. Над 4,5 милиона лева са предвидени в инвестиционната програма на предприятието за тези основни дейности в горите.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета