52 точки разгледаха днес общинските съветници - blagoevgrad.utre.bg

52 точки разгледаха днес общинските съветници

29 май 2020, 20:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Ще се финансират процедури "Инвитро“

Ще се номинират нови кандидатури за обществен посредник

Общинският съвет в Благоевград проведе днес редовното си заседание. Сесията се състоя от 9,30 часа в зала „22 септември“ под ръководството на председателя Андон Тодоров.
Сесията бе проведена при дневен ред от 52 точки.
Съветът прие предложение от кмета на община Благоевград инж.Томов относно проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Благоевград.
Съветниците след гласуване избраха временна комисия по номинации. Комисията е за избор на общински посредник, защото мандатът на настоящия омбудсман изтича.
След гласуване съветниците приеха предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на осем /8/ жители на Община Благоевград, съгласно приетите от Общинския съвет  критерии и целеви групи и протокол от заседание на Комисията за разглеждане на заявления от жители на Община Благоевград за отпускане на еднократна финансова помощ от общинския бюджет.
Съветът прие предложение относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.
Съветниците приеха предложение относно изменение на Общия устройствен план с изготвяне на списък на зелените площи, защитени от застрояване.
Общинският съвет даде съгласие за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация на УПИ ХI-за училище в кв.6 по плана на село Българчево за образуване на нов УПИ.
Съветниците приеха предложения относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за имоти: в местност „Баларбаши- 15-2“, местност „Баларбаши – 15-3“, местността “Пенков чифлик- Ш.39”, местност „Мутишица“, в местността “Стара гара- Ш.14” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от “нива” за “жилищно строителство“ при спазване на устройствена зона и устройствени показатели. Съветът даде съгласие и за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имоти: местност „Под черквата“ по кадастрална карта на Благоевград от „ливада” за „спортно игрище и сграда за санитарни помещения, почивка и офис”; местност „Герено“, от “нива” за “складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазини, кафе и жилищно строителство“; местност „Царевоселско шосе-Ш.08“ за промяна в „складова база за строителни материали, магазини и офиси”.
Съветът даде съгласие и за изработване на ПУП - План за застрояване (ПЗ) за новообразуваните имоти: местност „Габеро“, землище на село Рилци, местност “Пейчинска чука” в землището на село Изгрев,. местност „Кури дере”, землището на село Изгрев.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета