Изграждат терен за боча в Симитли - blagoevgrad.utre.bg

Изграждат терен за боча в Симитли

10 юни 2020, 20:17 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Симитли

Създават музикален ансамбъл за хората с увреждания

Разширяват се възможностите за социално включване за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения в Симитли. Започна изпълнението на проект „Нови умения и социално включване“, дейностите по който са изцяло насочени към хората от Защитено жилище и Центъра за настаняване от семеен тип в Симитли. Те ще се ползват от допълнителна грижа и разнообразие в ежедневието им.
„Нови умения и социално включване“ се изпълнява от „БГ Региони“ ООД по Договор № BG05M9OP001-2.082-0003-C01 с  финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси"“(2014-2020) , процедура BG05M9OP001-2.082 - Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения. Партньори по проекта са Сдружение Търговско-промишлена палата – Благоевград и Сдружение "Асоциация за професионално обучение и развитие ЛОГОС", териториалният обхват на проекта са общините Симитли и Благоевград.
Дейностите по проекта са насочени изцяло към социалното включване на лицата от целевите групи, включително чрез активности и спорт. По график през седмицата потребителите на социални услуги ще посещават различни ателиета. По изкуство и музика, по спорт и работно ателие по екология.
По проекта потребителите на социални услуги ще тренират боча. Играта е малко позната у нас, изключително полезна при хората с физически затруднения и забавяне в развитието. В Симитли ще бъде изграден терен за боча, като ще бъдат и закупени комплекти за играта. Потребителите на социални услуги в Симитли ще бъдат тренирани от специалист, предвидено е дори и турнир по боча с хора от социални центрове в Благоевград, които също ще бъдат обхванати от услугите по проекта. И тъй като идеята на проект „Нови умения и социално включване“ е социално включване, подкрепа, доброволчество – предвидено е и създаването на клуб на привържениците по боча.
В работното ателие по екология в двора на социалните центрове ще бъдат създадени зелени пространства, които ще бъдат композирани от ландшафтен архитект. Идеята е хората в социалните центрове активно да участват в създаването на зелената среда, а след приключване на проекта и сами да грижат зелените и цветни пространства. Включително ще бъдат осигурени и компостери за затваряне на цикъла и ползването на биологични торове в грижата за градината.
За заниманията в ателието по изкуство и музика по проекта ще бъдат осигурявани материали за производство на продукти с добавена стойност, а с най-даровитите потребители ще бъде сформирана музикална група. За тях общината още от сега обещава да осигури сцена за изява на празници и тържества в Симитли.
Изпълнението на проекта предвижда да бъдат привлечени и нови партньори, включително сред бизнеса и спортната общост, като по този начин се  допринася за популяризиране на доброволчеството като визия, мисия и цел и се осигурява подкрепа за повече местни социални инициативи, насочени към включването в обществения живот на  лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, настанени в резидентни услуги, като алтернатива на социалното изключване. Продължителността на проекта е 18 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета