Освобождават от такси студенти-първокрусници, избрали специалности с недостиг на пазара на труда - blagoevgrad.utre.bg

Освобождават от такси студенти-първокрусници, избрали специалности с недостиг на пазара на труда

24 юни 2020, 14:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти

Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти първокурсници, приети през учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение.
Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на виеше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда.
Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета