Откриват обновена детска градина в Гоце Делчев - blagoevgrad.utre.bg

Откриват обновена детска градина в Гоце Делчев

29 юни 2020, 09:20 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

    Откриването е от 10,00 часа

  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

Беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата

Община Гоце Делчев с официална церемония открива обект “Детска градина „Калинка“ гр.Гоце Делчев - цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане.

Откриването на обекта ще се проведе от 10,00 часа днес в двора на детската градина.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета