Благоустрояват улица "Листопад" в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Благоустрояват улица "Листопад" в Благоевград

07 юли 2020, 10:20 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Срокът за изпълнение е 16 месеца

Общият бюджет на проекта е в размер на 1 276 590,99 лв.

Община Благоевград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане и благоустрояване на ул.„Листопад“ в IV микрорайон“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общият бюджет на проекта е в размер на 1 276 590,99 лв., а срокът за изпълнение – 16 месеца.
Проектът е насочен към благоустрояване на градската среда в община Благоевград с цел подобряване на качеството на живот, създавайки предпоставки за превръщането му в по-добро място за живот.
Основната цел на проекта е изграждане и благоустрояване на ул."Листопад" в IV микрорайон чрез създаване и подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на пътната настилка, осигуряване на условия за безопасност на движение, комфорт на пътуването и добро отводняване на улицата, осигуряване на естетична и хармонична среда, обвързана с търговска и жилищна част на града, с което ще се подобри жизнената и работната среда на жителите и гостите на Благоевград. Предвижда се да бъде направена реконструкция на пътното платно, изграждане на подпорни стени, изграждане на тротоари, създаване на достъпна среда за хора с увреждания, чрез понижаване на тротоарните настилки в зоните на кръстовища и пешеходни пътеки, поставяне на дъждоприемни шахти и нови стълбове със светодиодни (LED) осветители.
Проектът ще допринесе за постигане на екологичен комфорт и стандарти, отговарящи на съвременните изисквания за развитие на европейските градове. Чрез реализиране на предвидените дейности ще се постигне синергичен ефект с изпълнените до момента мерки в района, за подобряване на градската среда, с което ще се подобри функционалността и достъпността до IV микрорайон и цялостно подобряване облика на Благоевград.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета