Ще ремонтират Вътрешното отделение в Гоцеделчевската болница - blagoevgrad.utre.bg

Ще ремонтират Вътрешното отделение в Гоцеделчевската болница

07 юли 2020, 21:54 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

Обновяването е по проект "Климатизиращи се здравни институции“

Днес в гр.Гоце Делчев се проведе откриваща конференция по проект „Климатизиращи се здравни институции“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е водещ бенефициент на проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните дейности и очакваните резултати от реализирането им.
Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и е пряко адресиран към едно от основните предизвикателства за човечеството – изменението на климата и последствията от изменението на климата във всяка област на човешкото общество. Съществува силен и нарастващ глобален научен консенсус, че затоплянето на климата е факт и се отразява пагубно на човешкото здраве.
Ето защо целта на проекта е да укрепи здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития. Част от дейностите предвиждат мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – електрическо инсталиране и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW и ремонт на Вътрешно отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ -  Гоце Делчев.
Очаквани резултати от реализация на проекта са ресурсна ефективност за МБАЛ „Иван Скендеров“ чрез изграждане на фотоволтаична инсталация и ремонт на Вътрешно отделение, подобряване на капацитета, квалификацията, знанията в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики; изработени две стратегии с определени мерки за смекчаване и приемане последствията от изменение на климата; провеждане на кампания за повишаване на обществената осведоменост и работа в мрежа и разработване на уеб платформа.
Партньори на Община Гоце Делчев в проекта са Клиничната болница за обществено здраве – Щип, Република Северна Македония.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета