Ангиографски апарат ще бъде закупен за болницата в Гоце Делчев - blagoevgrad.utre.bg

Ангиографски апарат ще бъде закупен за болницата в Гоце Делчев

09 юли 2020, 20:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

    Създава се ново кардиологично отделение

Разширява се дейността на болницата

Със заповед на министъра на здравеопазването, от 21.05.2020 г. се разрешава на МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев да осъществява нови медицински дейности. Това са: инвазивна кардиология, неинвазивна кардиология, кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката, дейност за кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер – дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение.
Разширяването на дейността с нови клинични пътеки по „Кардиология“ ще осигури навременна реакция при спешност, ще доведе до по-голям процент излекувани пациенти за хронично болни и ще спести време и разходи на населението от района за пътуване до Благоевград и София.
За новото кардиологично отделение са предвидени 10 допълнителни легла. За да бъдат реализирани новите медицински дейности, е нужно да се закупи ангиографски апарат и да се оборудва ангиографски кабинет. Въпросът бе разгледан на последното заседание на Общински съвет – Гоце Делчев и съветниците взеха единодушното решение той да бъде закупен. Анализът на данните показва, че тази инвестиция ще е изключително полезна за бърза реакция и животоспасяващи действия при инфаркти и други сърдечни кризи, за които времето за действие е ограничено и важно за пациентите, без да се налага да пътуват, така също средствата ще имат добра и бърза възвращаемост чрез здравната каса, което ще доведе до подобряване на финансовите резултати на здравното заведение.
В момента в МБАЛ „Иван Скендеров“ работи един лекар с придобита специалност по кардиология и един, който специализира кардиология. Ръководството на болницата предвижда сключването на договори с двама лекари със специалност по кардиология и сертификати по инвазивна кардиология и експертно ниво по ехокардиография, както и на още двама лекари със специалност по кардиология и сертификати по ехокардиография. Ще бъде сключен договор и с лекар, специализиращ кардиология. Всички местни лекари, които са специалисти в областта,  също ще бъдат поканени да се включат в работата на новото отделение, като много се разчита, че те ще бъдат полезни със своите знания и опит.
Създаването на новото кардиологично отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ Гоце Делчев е една изключително важна и успешна стъпка по отношение развитието на болницата. От една страна,  то ще доведе до много по-добро и качествено обслужване на пациентите от района, а от друга страна - до повече приходи в болницата и стабилизиране на финансовото й състояние.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета