Община Благоевград с проект ще предостави пет нови социални услуги - blagoevgrad.utre.bg

Община Благоевград с проект ще предостави пет нови социални услуги

10 юли 2020, 17:30 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Общият капацитет на новите услуги е 172 места

Проектните дейности ще се реализират в рамките на 30 месеца

Община Благоевград подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2-предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ - КОМПОНЕНТ 1.
Проектните дейности ще се реализират в рамките на 30 месеца, а стойността на проектното предложение е 2 179 947 лв.
Чрез реализацията на проектното предложение ще се осигури предоставянето на пет нови социални услуги в община Благоевград: Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище за младежи от 15 до 18 години, Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. Общият капацитет на новите услуги е 172 места. Материалната база за тях е изградена със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета