Петчленен председателски съвет избраха на сесия в Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Петчленен председателски съвет избраха на сесия в Благоевград

31 юли 2020, 18:33 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Общината ще финансира процедури "Инвитро“

Съветниците не се разбраха за място на строеж на нова черква

Общинският съвет в Благоевград проведе днес редовно заседание при дневен ред от 76 точки.
Съветът гласува изменение на решение от 10.01.2020 г. и избра петчленен Председателски съвет. Съветниците Евгени Бибов, Мехмед Вакльов, Кирил Ваклинов и Гергана Муртова са избрани от Общинския съвет за заместник-председатели.
На сесията бе докладван отчет за дейността на Общинския съвет за периода 1.01.2020 година до 30.06.2020 година. Предложение относно приемане на първо четене Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Благоевград се връща за преразглеждане в комисия на Общински съвет.
Съветът прие предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общинските жилища в Община Благоевград.
Съветът прие предложение относно финансиране на процедури „Ин витро“ със средства от бюджета на Община Благоевград. Върна за преразглеждане предложение относно дарение на общински поземлен имот с идентификатор №04279.614.378 по КК на Благоевград на Неврокопската св.митрополия за изграждане на православен храм. Кметът инж.Томов заяви, че теренът е на стратегическо място за Благоевград, има одобрен ПУП, мястото е консултирано с Българската православна църква.
Съветът прие предложенията на УС на Сдружение „Знание, успех, промяна“ и на УС на сдружение „Център Радост“ за предоставяне под наем на общински нежилищни имоти.
По предложение от КССК Костадин Шумантов, директор „Финансова политика“ на Община Благоевград, бе избран от съветниците да осъществява вътрешен контрол за превенция на използването на финансовата система за целите на изпиране на пари и осъществяване на вътрешен контрол и спазване на мерките по чл. 3, т. 1 и т. 6 от ЗМИП.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета