Откриват реновирано училище в Гоце Делчев - blagoevgrad.utre.bg

Откриват реновирано училище в Гоце Делчев

27 август 2020, 08:15 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Гоце Делчев

    Събитията започват в 9.30 часа

Ще се проведе и заключителна пресконференция по проекта

Община Гоце Делчев организира провеждане на заключителни информационни събития по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. както следва:

• Заключителна пресконференция по проекта;
• Официална церемония по откриване на обект Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев.

Събитията са днес от 9,30 часа в двора на Второ основно училище „Гоце Делчев“.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и включва цялостно обновяване (включително оборудване и обзавеждане) на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета