Модернизират детски градини и училища в община Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Модернизират детски градини и училища в община Благоевград

09 септември 2020, 17:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

Подадените пет проекта са на стойност над 12 млн.лева

5 проекта на стойност над 12 млн.лева са осигурени за модернизиране на мрежата от детски градини и училища в община Благоевград

На 8.09. Община Благоевград подаде в Министерството на образованието и науката 5 проекта на обща стойност 12 393 850,68 лева по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

Проектните предложения имат за цел да решат важни за общината проблеми в образователната инфраструктура, свързани с осигуряването на здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с осигуряване възможности за въвеждане на едносменен режим на обучение в училищата и на допълнителни места в детските градини за обхващане на 4-годишни деца, подлежащи на задължително предучилищно обучение в детските градини.

Подадените проектни предложения по Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ са:

• Проект за изграждане на нова сграда за детска градина на ул.„Даме Груев“, предназначена за 4 групи, на стойност 1 982 634.84 лв. с ДДС
• Проект за изграждане на нова сграда за детска градина в кв.Баларбаши, предназначена за 3 групи, на стойност 1 818 990.00 лв. с ДДС
• Проект за изграждане на нова сграда за детска градина в ж.к.Еленово-1, предназначена за 4 групи, на стойност 1 982 634.84 лв. с ДДС

В новите сгради за детски градини се предвижда да бъдат преместени част от децата, посещаващи филиали, настанени на първите етажи на многофамилни жилищни сгради, включително разкриване на нови места за прием.

Подадените проектни предложения по Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ са:

Проект за изграждане на нова сграда за профилирана гимназия на стойност 4 981 950.00 лв. с ДДС
Проект „Изграждане на пристройка към съществуващата сграда на VII СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград“ – 1 627 641.00 лв. с ДДС

С осигуряването на нова учебна база за профилирана гимназия и с изграждане на допълнителна сграда на 3 етажа към съществуващата сграда на VII СУ „Кузман Шапкарев“ ще осигурим необходимите условия за организиране на едносменен режим на обучение.

 


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета