Художникът Атанас Дафинов посмъртно стана почетен гражданин на Благоевград - blagoevgrad.utre.bg

Художникът Атанас Дафинов посмъртно стана почетен гражданин на Благоевград

11 септември 2020, 20:23 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Благоевград

Общинският съвет прие годишния отчет за изпълнение на бюджета и инвестиционната програма

Общински съвет Благоевград проведе днес редовно заседание.

Съветниците изслушаха изказване на Ботьо Димитров относно действащата нормативна уредба за отглеждане на животни в Благоевград.
Кметът инж. Румен Томов направи изказване относно годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Благоевград, инвестиционната програма и друга отчетна информация за 2019 г.
Общинският съвет след изслушване на кмета и заместник-кмета по икономика и финанси Ясен Попвасилев, прие годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг.
Съветниците гласуваха и приеха удължаване на срока за погасяване на общинския дълг, поет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
Общинският съвет взе решение за присъждане на престижното звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на покойния педагог и художник доц.Атанас Дафинов.
Финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград приеха съветниците.
Прекратяването на Договора за концесия от 5.05.2005 г., сключен между Община Благоевград и концесионера „Аква парк“ ЕАД, ще бъде разгледано на следваща общинска сесия.
Съветниците приеха решение за предоставяне под наем общински нежилищен имот – частна общинска собственост на Сдружение „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“ – Регионална колегия - Благоевград.
Съветниците определиха нови наемни цени за ползване на открити площи и терени за поставяне на преместваеми обекти в Централния кооперативен пазар в Благоевград.
Общинският съвет Благоевград даде съгласие на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението от „за училище“ в „за училище и физкултурен салон“ и предвиждане на петно за физкултурен салон към НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ при спазване на устройствена зона и устройствени показатели.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета