Росица Калугерова е новият административен ръководител-председател на Районен съд - Сандански - blagoevgrad.utre.bg

Росица Калугерова е новият административен ръководител-председател на Районен съд - Сандански

21 октомври 2020, 10:54 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    РС Сандански

Назначението е до встъпване в длъжност на нов административен ръководител

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България освободи Николинка Бузова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сандански.
На основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от ЗСВ, в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, е определена Росица Калугерова – съдия в Районен съд – Сандански, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
Николинка Бузова е преназначена на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на заеманата преди избора ѝ за административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански, длъжност „съдия“ в органа на съдебната власт.
Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета