Започнаха проверките на място по кръстосано съответствие за Кампания 2020 - blagoevgrad.utre.bg

Започнаха проверките на място по кръстосано съответствие за Кампания 2020

21 ноември 2020, 14:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ДФЗ

Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани

Започнаха теренните проверки по кръстосано съответствие за Кампания 2020, които ДФ „Земеделие“ извършва в качеството си на специализиран контролен орган. Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани, които е необходимо да бъдат спазвани, за да се получава пълния размер на субсидията. Тези правила са изложени в националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние и в законоустановените изисквания за управление посочени в Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, свързани със следните три области:

• Околна среда, изменение на климата и добро земеделско състояние на земята;

• Обществено здраве, здраве на животните и на растенията;

• Хуманно отношение към животните.

Ежегодно на контрол за спазване на правилата на кръстосано съответствие подлежат 1 % от земеделските стопани, получаващи плащания на база площ или животни по линия на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Извънредни проверки на място се извършват и при постъпили сигнали, че бенефициентите на фонда не спазват поетите ангажименти по кръстосаното съответствие.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета