Стартира поредният одобрен проект на Община Сатовча "Наше село за нулеви отпадъци“ - blagoevgrad.utre.bg

Стартира поредният одобрен проект на Община Сатовча "Наше село за нулеви отпадъци“

30 ноември 2020, 13:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    mirela.bg

Предвижда оборудване на еднофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци и с кофи за рециклируеми отпадъци

Кметът на община Сатовча д-р. Арбен Мименов подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез подбор BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението и отпадъците“

В основата на проекта е най-успешната в ЕС добра практика за въвеждане на принципа „Замърсителят плаща“ при управлние на битовите отпадъци, а именно „Плащане според количеството отпадъци“.

Демонстрационният проект ще се изпълни в малък мащаб на територията на община Сатовча и предвижда оборудване на еднофамилни/малки многофамилни къщи с кофи за смесени отпадъци с различен обем и с кофи за рециклируеми отпадъци.

Основната цел на проекта е да допринесе за постигане на целите, заложени в Закон за управление на отпадъците чрез въвеждане на мерки за предотвратяване образуването на битови отпадъци и намаляване количеството образувани смесени битови отпадъци.

Проектът е на обща стойност 382 774,02 (триста осемдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и две стотинки ) и стартира от 8.09.2020 г., като изпълнението на всички заложени дейности трябва да приключи на 8.08.2022 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета