Град Рила обновява черквата "Св.Архангел Михаил" - blagoevgrad.utre.bg

Град Рила обновява черквата "Св.Архангел Михаил"

15 декември 2020, 18:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    wikipedia.org

Надгражда проекта "Да построим мост на туризма - смесица от общо наследство“

Във връзка с изпълнение на етап 2 на строеж Реставрация, консервация и експониране на църквата „Св.Архангел Михаил“ в гр. Рила, днес бе съставен Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво на строежа.
Обект “Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ – град Рила е финансиран съгласно сключен Административен договор № РД-02-37-36/22.06.2020 год. чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“.
Проектът представлява надграждане на инвестиционен проект „Да построим мост на туризма-смесица от общо наследство“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ-ИИП трансгранично сътрудничество България- Македония 2014-2020 год., чрез който Средновековната част на храма е изцяло реставрирана и експонирана.
Предвижда се цялостно изпълнение на дейностите за завършване на консервация, реставрация и експониране на църквата „Свети Архангел Михаил“, както и дейности за развитие на обекта в туристическа атракция.
Благодарение на финансовата подкрепа на ОП Региони в растеж, Община Рила ще има възможност да довърши инвестиционния проект, с което и възрожденската част на храма ще бъде реконструирана, като се предвижда възстановяване на емпорията, реконструкция на съществуваща пристройка, както и реставрация и монтиране на движими културни ценности-икони от Възрожденската епоха, ще бъде благоустроено и прилежащото пространство на църквата, входна алея, санитарен възел и ще се обособят паркинг-места.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета