Днес да почерпят от ПП "Беласица" - blagoevgrad.utre.bg

Днес да почерпят от ПП "Беласица"

28 декември 2020, 08:28 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ПП Беласица

На днешната дата Беласица е обявена за природен парк

На днешната дата през 2007 година със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите е обявен най-новият природен парк в България - "Беласица". Обявяването му цели опазване на вековни гори, съставени основно от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания; опазване на защитени и ендемични растителни видове - обикновен тис (Taxus baccata L.), бодливолистен джел (Ilex aquifolium L.), планински явор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss.), карстова люцерна (Medicago carstiensis Jacq. ssp. belassitzae Koz.), албански крем (Lilium albanicum Grsb.); опазване на защитени и ендемични животински видове - белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L.) и др.

Природен парк "Беласица" се намира в най-югозападната част на България и обхваща северните склонове на планината Беласица. Територията на парка граничи на запад с Република Северна  Македония, а на юг - с Република Гърция.

Обхваща землищата на селата Габрене, Скрът, Ключ, Яворница, Камена, Самуилово, Коларово, Беласица (известни като Подгорие) и Петрич заедно със землището на село Ръждак, всички разположени на територията на община Петрич, област Благоевград. Общата му площ е 117 324,318 дка.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета