Богата бе инвестиционната програма на ЮЗДП през 2020 година - blagoevgrad.utre.bg

Богата бе инвестиционната програма на ЮЗДП през 2020 година

03 януари 2021, 09:30 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    МЗХГ

Изпълни и финализира редица обекти, финансирани със средства от фонд "Инвестиции в горите”

През 2020 г. ЮЗДП изпълни и финализира редица обекти, финансирани със средства от фонд „Инвестиции в горите”. Изготвени са проекти за основен ремонт и рехабилитация на трайни горски пътища /ТГП/ с обща дължина 47,3 км в държавните горски стопанства в Брезник, Петрич, Дикчан и Сандански. Предстои издаване на разрешения за строеж от съответните общински администрации и стартиране на ремонтни дейности.

Завършено е изграждането на 19 км нови пътища, както и ремонт и рехабилитация на 23 км съществуваща горска пътна мрежа.

Възстановяват се изградени преди 40-50 години технико-укрепителни съоръжения, които са с изцяло обществена полза, тъй като защитават населените места от наводнения, свлачища и ерозия. Последният завършен проект е за основен ремонт на 3 баража над с. Стоб, община Кочериново, в района на „ДГС Рилски манастир”, с което е прекратено ерозионното въздействие на пороен водосбор над селото. Така общият брой на основно ремонтираните баражи през последните четири години е 9. Изготвен е инвестиционен проект за основен ремонт на 1 мостово съоръжение и е завършен ремонтът на други 2 моста.

В рамките на предвидения финансов ресурс от 300 000 лева, до момента са закупени 87 частни поземлени имота в горски територии. След отправени покани до собствениците на първите 127 класирани имота са регистрирани откази от сделка за 31 имота, а останалите 9 ще бъдат закупени до средата на м. януари.

Общо 159 са частните горски имоти на територията на ЮЗДП, допуснати и класирани на втори етап във втората кампания за закупуване от държавата.

ЮЗДП кандидатства и сключи договор за частично финансиране по "Проект за подобряване условията на труд в административни сгради на "Югозападно държавно предприятие" ДП и Държавни горски стопанства - Териториални поделения". През 2019 и 2020 г. се извършиха ремонтни дейности в административните сгради на Централно управление на ЮЗДП и териториалните поделения в Благоевград, Дупница, Сандански, Петрич и Елин Пелин. Останалите ремонти на сгради и съоръжения са финансирани от стопанската сметка на ЮЗДП.

Възложено е изготвяне на технически паспорти и обследване за енергийна ефективност на 7 сгради в държавните горски стопанства Елешница, Добринище, Гоце Делчев, Невестино, София, Теветен и ловно стопанство „Витошко-Студена”.

През 2020 г. е закупена специализирана техника за подпомагане дейността на предприятието. В съответствие с изискванията на Закона за горите са изготвени задания и горско-стопански планове за съответните горски територии.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета