Представят проекта за центрове за хора с психични проблеми в Струмяни - blagoevgrad.utre.bg

Представят проекта за центрове за хора с психични проблеми в Струмяни

20 януари 2021, 09:40 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Струмяни

На пресконференцията ще разкажат за изпълнените дейности

Днес от 11:00 ч. в залата на НЧ „Будител-1997“ в с.Струмяни ще се проведе закриваща пресконференция по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни”, Приоритетна ос 5: ,,Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, изпълняван от Община Струмяни.
Основната цел на проекта е постигане на интегриран подход при грижата за хората с психични увреждания, за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот, чрез изграждане на подходяща нова инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги, които индивидуализират подхода към индивидите и целят интегрирането им в социалните общности.
По време на пресконференцията ще бъдат представени проекта, неговите цели, изпълнените дейности и постигнатите резултати.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета