С дългосрочен общински дълг ще се ремонтира сградата на читалището - blagoevgrad.utre.bg

С дългосрочен общински дълг ще се ремонтира сградата на читалището

25 януари 2021, 20:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Ще се състои публично обсъждане от 28.01. до 3.02.

Проектът се финансира и с безвъзмездна финансова помощ от Оп "Региони в растеж“

Кметът на Община Благоевград кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на Община Благоевград да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Благоевград, осигурен от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ) за финансиране на част от разходите по проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград“.
Проектът ще бъде финансиран и с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“.
Поради обявената извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено в рамките на 7 (седем) календарни дни, от 28.01.2021 г. до 3.02.2021 г., като се дава възможност на заинтересованите страни да изпратят или внесат своите предложения и становища на електронен адрес: blg@blgmun.com или в деловодството на Община Благоевград.
С Поканата за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Благоевград и Презентацията може да се запознаете ТУК  http://www.blgmun.com/…/obshtina-Blagoevgrad-obshtestveno…


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета