24 бенефициента получиха близо 10 млн.лева по ПРСР 2014 - 2020 - blagoevgrad.utre.bg

24 бенефициента получиха близо 10 млн.лева по ПРСР 2014 - 2020

24 юли 2021, 17:20 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ДФЗ

ДФ "Земеделие“ изплати 9 747 299, 48 лв. за последните 10 дни

ДФ „Земеделие“ изплати 9 747 299, 48 лв. за последните 10 дни по ПРСР 2014 -2020. Подпомагане получиха 24 бенефициента, като разпределението по мерки е, както следва:

- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени и изплатени 2 583 141,36 лв. по 5 проекта;

- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са изплатени 239 938,62 лв. по един проект;

- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени и изплатени 6 558 928,15 лв. по 11 проекта;

- по подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са изплатени 11 850,81 лв. по един проект;

- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени и изплатени 309 527,74 лв. по 5 проекта;

- по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ са изплатени 43 912,80 лв. по 1 проекта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета