Ще санират читалището в Разлог - blagoevgrad.utre.bg

Ще санират читалището в Разлог

27 февруари 2018, 11:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    Община Разлог

    Срещата е от 17.00 ч.

Днес представят проекта

Днес от 17.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в Разлог ще се проведе конференция и пресконференция по повод стартирането на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог - сгради на културната инфраструктура“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0023-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Разлог.
Обща стойност на проекта: 1025 480,61лв., от които:
• Европейскосъфинансиране: 853 194,30лв.;
• Националносъфинансиране: 150 563,71лв.;
• Собствено съфинансиране: 21 722,60 лв..

Проектът е с продължителност от 01.09.2016 г. до 01.03.2019 г.

Основната цел на проектa е постигане и гарантиране на устойчив растеж на Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. Проектът цели да се повиши енергийната ефективност на сградата на културната инфраструктура – Народно читалище “15.IX.1903-1909г.“ - Разлог, като се намали крайното потребление на енергия и косвено се намалят емисийте на парникови газове.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета