В Сандански започнаха проект, насочен към възрастните хора - blagoevgrad.utre.bg

В Сандански започнаха проект, насочен към възрастните хора

18 септември 2019, 19:19 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Сандански

Осигуряват мрежа от здравно-социални услуги в домашна среда

На 1.09.2019 в Община Сандански започна реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0116-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от катунски и мелнишки район, чрез осигуряване на мрежа от здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел се фокусира върху изграждането на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

В рамките на проекта се предвижда и закупуване на транспортно средство, с помощта на което ще се осигури достъп на персонала до потребителите на услуги от една страна и придружаване им до различни здравни и друг тип институции, когато това е необходимо. Ще се оборудва и подходящо помещение, необходимо за изпълнение на дейностите по проекта.

Проекта стартира на 2.09.2019 г., като реалното предоставяне на услугите ще започне от 1.03.2020 г

Общата стойност на проекта е в размер на 261 059,36 лв., като финансирането от ЕСФ е в размер на 221 900,45 лв. а националното финансиране е в размер на 39 158,91 лв.

Проектът ще приключи на 1.03.2021 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета