Окръжна прокуратура - Кюстендил протестира наредби на общините Дупница и Кочериново - blagoevgrad.utre.bg

Окръжна прокуратура - Кюстендил протестира наредби на общините Дупница и Кочериново

07 януари 2020, 17:55 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    ПРБ

Те касаят пожарната безопасност при експлоатация на обекти

Окръжна прокуратура – Кюстендил е внесла в съда протести срещу наредби за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на общините Дупница и Кочериново.

По силата на Административно-процесуалния кодекс, нормативни административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи. Нормите, касаещи компетентността не могат да се тълкуват разширително, поради изключителния им характер. В конкретния случай осигуряването на пожарна безопасност и защита при пожари е една от основните дейности на Министерството на вътрешните работи.

След внимателна проверка на разпоредбите на специалния Закон за МВР не се откриват такива, овластяващи местните органи на власт да приемат подзаконови нормативни актове по неговото приложение. Подходът на законодателя е категоричен - правните норми за безопасност от пожари се въвеждат от орган, който има правомощия на цялата територия на страната. В тази връзка не се предвижда създаване на самостоятелни нормативни изисквания в отделните административно-териториални единици, каквито са общините.

В закона изчерпателно е посочен кръгът на прерогативите на местния орган на власт и той касае съблюдаването на вече създадените правила и норми, както и съвместно въвеждане на изисквания според характерни, свойствени, типични за съответните населени места условия.

С внесените в съда протести се предлага да се обяви нищожността на наредбите на общините Дупница и Кочериново.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета