Кметът на Благоевград с нова заповед срещу коронавируса - blagoevgrad.utre.bg

Кметът на Благоевград с нова заповед срещу коронавируса

13 март 2020, 20:02 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Преустановяват се всякакви групови форми на работа с деца и ученици

Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини

Кметът на Благовеград Румен Томов издаде заповед във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб по повод обявеното извънредно положение за коронавируса.

С нея, в срок до 29 март, на територията на община Благоевград се въвеждат следните противоепидемични мерки:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
6. Всички работодатели в зависимост от спецификата н възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч, филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
7. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения
8. Разширяване дейността на социалния патронаж с възможност за доставяне по домовете на самотноживеещи възрастни хора на лекарства и хранителни продукти. В тази дейност ще се включат и доброволци от БЧК, които са обучени.
9. Преустановява се дейността на закрития пазар в Община Благоевград.
10. Четирикратна дезинфекция на автобусите на градския транспорт
и спирките на масовия транспорт, парковите площи, всички общински сгради и районни администрации, като с приоритет са зоните за работа с граждани.
11. В общинските служби да се въведе специален режим за допускане на хората един по един до гишетата.
12. Отменя се Заповед №283/09.03.2020 г. на Кмета на Община Благоевград.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета