Ще финансират проект за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци - blagoevgrad.utre.bg

Ще финансират проект за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци

07 май 2020, 12:09 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Благоевград

    Срокът за изпълнение е 18 месеца

Общият бюджет на проектното предложение в размер на 1 697 125,29 лв.

Община Благоевград е одобрена за финансиране по проект за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци.

Предстои подписването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа по проект № BG16M1OP002-2.010-0042 „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“.

Проектът е финансиран по Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дела С-145/14“, по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и предвижда изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград. Площадката е разположена в границите на съществуващото депо за битови отпадъци. В клетка 3 са депонирани стари битови отпадъци и са предепонирани, иззетите от клетки 1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация с цялата си площ от 21,80 дка.

С реализирането на проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ се цели изпълнение задълженията на България по процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14. Общият бюджет на проектното предложение в размер на 1 697 125,29 лв., а срокът за изпълнение – 18 месеца.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета