В Сандански ще разясняват що е то компостираща инсталация - blagoevgrad.utre.bg

В Сандански ще разясняват що е то компостираща инсталация

01 юни 2020, 11:00 | blagoevgrad.utre.bg
  • Снимка:
    Община Сандански

Кампанията е от 1-ви до 10-ти юни в общините Сандански, Кресна и Струмяни

В периода 1-ви до 10-ти юни в общините Сандански, Кресна и Струмяни ще се проведат разяснителни кампании Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.
Основен фокус в кампаниите ще бъде даден на изграждането на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, които ще бъдат разположени на площадка в административните граници на община Сандански и ще обслужват всички общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Сандански (общини Сандански, Кресна и Струмяни) и на принципите и ползите от разделното събиране и рециклиране на растителни и битови отпадъци.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета