Близо 12 милиона дава ПРСР за опожареното Кресненско дефиле - blagoevgrad.utre.bg

Близо 12 милиона дава ПРСР за опожареното Кресненско дефиле

18 май 2018, 16:00 | blagoevgradutre
  • Снимка:
    МВР

    Крайният срок е 22 и 20 август 2018 г.

Горите бяха засегнати от големите пожари през миналото лято

Стартира приемът на проектни предложения по две подмерки на Програмата за развитие на селските райони, касаещи възстановяването на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития и предотвратяване на нови такива. И по двете процедури са отделени средства за териториите в Кресненското дефиле, които бяха засегнати от големите пожари през миналото лято. С проекти за възстановяване на опожарените гори там и превенцията им за в бъдеще могат да кандидатстват общините Симитли и Кресна и Югозападно държавно предприятие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е 33 363 992 лв. Целевия бюджет, определен конкретно за общините Симитли, Кресна и Югозападно държавно предприятие е в размер на 8 801 100 лева. Проектите по тази процедура могат да бъдат на стойност от 4 889 лв. до 2 933 700 лв.

Проектите за намаляване на опасността от горски пожари по подмярка 8.3 на ПРСР, трябва да се изпълняват в горски територии, класифицирани с висок и среден риск от горски пожари. Допустими по тази процедура са кандидати, които към датата на подаване на проектното предложение са физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии, общини, собственици или стопанисващи горски територии, държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи или управляващи държавни горски територии, лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите и регионални дирекции по горите.

Дейностите, които ще получат финансиране, включват създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура, изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите, строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите. И още - закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести, изграждане и подобряване на горски пътища и предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедура 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е 15 646 400 лв. И тук също има средства, отредени специално за инвестиции в горите на територията на общините Симитли и Кресна. По тази подмярка те са в размер на 3 129 280 лв. и за тях могат да кандидатстват както двете общински администрации, така и Югозападно държавно предприятие. Минималният размер на разходите за едно проектно предложение е 1 955 лв., а максималният - до 1 955 800 лв.

Допустимите за финансиране дейности по подмярка 8.4 са почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване, презалесяване на пострадалите гори, в това число изготвяне на технологичен план за залесяване, почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, транспорт и временно съхранение на залесителния материал, засаждане на фиданките или засяване на семената.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмерки 8.3 и 8.4 на ПРСР изтича в 17.30 часа съответно на 22 и 20 август 2018 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета